Top
Dự án Nhà máy Dệt - nhuộm
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN DŨNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA
NHÀ MÁY SỢI CHỈ PHÚC LONG
HỆ THỐNG XLNT KCN DỆT NHUỘM TMTC
NHÀ MÁY XLNT KCN LONG BÌNH 4000 m3
NHÀ MÁY XLNT KCN DỆT NHUỘM NHƠN TRẠCH - 6A
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOA SEN
TRẠM XLNT DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 3000 M3
TRẠM XLNT DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 3500 M3
TRẠM XLNT DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3