Top
Kiến thức xử lý môi trường Kiến thức xử lý môi trường
Thiết Bị Lược Rác Trống Quay ( Ứng Dụng )

Ứng dụng của lược rác trống quay

 • Trong quá trinh chế biến gia cầm, thịt và hải sản;
 • Trong quá trình chế biến trái cây và sau quả;
 • Trong quá trình chế biến thực phẩm ăn liền và đông lạnh;
 • Trong quá trình chế biến bia và rựu vang;
 • Trong sản xuát hóa chất;
 • Nhà máy xử lý chất thải đô thị;
 • Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp.

 

Thiết Bị Lược Rác Trống Quay ( Cách Thức Vận Hành)

CÔNG SUẤT TRUYỀN NƯỚC VÀO M3/H

lược rác trống quay

 

 

Thiết Bị Lược Rác Trống Quay ( Bản Vẽ Chi Tiết)

Chức năng:

 • Ngăn tiếp nhận của hệ thống VS có chức năng làm ổn định dòng thải vào và phân bố đều các chất rắn lắng được trên toàn bộ bề mặt sàng rác.
 • Các chất rắn được đưa đến bề mặt sàng rác do dòng chảy tràn ở cửa vào và phân bố trên toàn bộ diện tích bề mặt nhờ vào một tấm dẫn.
 • Nước thải đi xuống vào ngăn thoát nước và ra ngoài qua ống dẫn nước ra.
 • Rác được tập trung lại trên đỉnh của bề mặt sàng rác và được chuyển từ từ đến vị trí xả để tách ra sau đó.
 • Dòng chảy nhỏ giọt ở đáy sàng rác tạo điều kiện thuận lợi để tách hoàn toàn nước thải và đưa nước thải trở lại ngăn lọc.
Thiết Bị Lược Rác Trống Quay ( Chức Năng và Ưu Điểm)

Chức năng:

 • Ngăn tiếp nhận của hệ thống VS có chức năng làm ổn định dòng thải vào và phân bố đều các chất rắn lắng được trên toàn bộ bề mặt sàng rác.
 • Các chất rắn được đưa đến bề mặt sàng rác do dòng chảy tràn ở cửa vào và phân bố trên toàn bộ diện tích bề mặt nhờ vào một tấm dẫn.
 • Nước thải đi xuống vào ngăn thoát nước và ra ngoài qua ống dẫn nước ra.
 • Rác được tập trung lại trên đỉnh của bề mặt sàng rác và được chuyển từ từ đến vị trí xả để tách ra sau đó.
 • Dòng chảy nhỏ giọt ở đáy sàng rác tạo điều kiện thuận lợi để tách hoàn toàn nước thải và đưa nước thải trở lại ngăn lọc.
KIẾN THỨC MÔI TRƯỜNG ĐIỆN: "GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC"

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG:INTRODUCTION OF CLIMATE SCIENCE - GLOBAL WARMING EXPLAIN

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: HANDBOOK OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: GLOBAL TRENDS AND PATTERNS IN CARBON MITIGATION

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: INTRODUCTION TO WASTEWATER TREATMENT

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: SANITATION AND WATER SUPPLY IN LOW-INCOME COUNTRIES

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL WATER TREATMENT

 

 

Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Môi Trường: FUNDAMETALS OF WASTEWATER TREATMENT AND ENGINEERING

 

 

Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Môi Trường: WATER AND WASTEWATER ENGINEERING DESIGN PRINCIPLES AND PRACTICE

 

 

EBOOK: XỬ LÝ NƯỚC THẢI REVERSE OSMOSIS INDUSTRIAL PROCESSES AND APPLICATIONS
EBOOK: Xử Lý Nước Thải Enzyme Technologies For Pharmaceutical And Biotechnological Applications
Xử Lý Nước Thải: Bản thiết kế Bơm Định Lượng Hóa Chất bằng phần mềm Revit

 

Chuyển đến trang 1 2  [sau]