Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tuyển dụng

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mô tả công việc:

  • Tiếp nhận yêu cầu công việc từ quản lý trực tiếp, khảo sát, lập phương án triển khai công việc;
  • Triển khai thi công tại công trình;
  • Điều phối công việc giữa các bộ phận, nhà thầu phụ tại công trình;
  • Theo dõi tiến độ thi công, lập kế hoạch thi công chi tiết tại công trình;
  • Làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ;
  • Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và nghiệm thu công trình;
  • Báo cáo công việc cho Giám đốc thi công (GĐTC);
  • Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của GĐTC.

NHÂN VIÊN VẼ REVIT

Ngày đăng: 25/07/2019 - Hết hạn vào: 25/08/2019 

KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày đăng: 10/07/2019 - Hết hạn vào: 10/09/2019 

KỸ SƯ QS VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU

Ngày đăng: 10/07/2019 - Hết hạn vào: 10/09/2019 

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS

Ngày đăng: 26/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

QS XÂY DỰNG THI CÔNG

Ngày đăng: 27/06/2019 - Hết hạn vào: 27/08/2019

KỸ SƯ KẾT CẤU XÂY DỰNG

Ngày đăng: 25/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ - BẢO HÀNH

Ngày đăng: 25/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Ngày đăng: 25/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Ngày đăng: 25/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Ngày đăng: 26/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019