Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tuyển dụng

NHÂN VIÊN VẼ REVIT

Ngày đăng: 25/07/2019 - Hết hạn vào: 25/08/2019 

KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày đăng: 10/07/2019 - Hết hạn vào: 10/09/2019 

KỸ SƯ QS VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU

Ngày đăng: 10/07/2019 - Hết hạn vào: 10/09/2019 

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS

Ngày đăng: 26/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

QS XÂY DỰNG THI CÔNG

Ngày đăng: 27/06/2019 - Hết hạn vào: 27/08/2019

KỸ SƯ KẾT CẤU XÂY DỰNG

Ngày đăng: 25/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ - BẢO HÀNH

Ngày đăng: 25/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Ngày đăng: 25/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Ngày đăng: 25/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Ngày đăng: 26/06/2019 - Hết hạn vào: 20/08/2019