Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG ( Tháng 05/2022)- FULL

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG với gần 22 năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam. Với nguồn lực, kinh nghiệm, mối quan hệ và thương hiệu của Văn Lang hiện nay, chúng tôi tự tin nằm trong “Top 5” các công ty Môi Trường tư nhân đứng đầu Việt Nam về lĩnh vực xử lý nước thải, nước cấp.

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường và khối lượng công việc đang quá lớn. Công ty Văn Vang trân trọng kính mời những ứng viên có đủ tài đức để đồng hành cùng công ty và cùng trao giá trị.

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ CÁC VỊ TRÍ NHƯ HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM ????????

???????????? MỨC THU NHẬP: KHÔNG GIỚI HẠN (Tùy theo năng lực của ứng viên)

???? SỐ LƯỢNG: KHÔNG GIỚI HẠN

- Website: www.vlc.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/vlc.vn

- Thông tin công ty: https://www.youtube.com/watch?v=9bIrucxCTL8

- LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

TUYỂN DỤNG (05/2022)

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -   ĐÍNH KÈM BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. KỸ THUẬT CƠ KHÍ

2. THỢ HÀN CƠ KHÍ

3. KỸ THUẬT  BẢO TRÌ – BẢO HÀNH

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -  GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

 TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN LAO ĐỘNG

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ - TRƯỞNG PHÒNG  AN TOÀN LAO ĐỘNG

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ BẢO HÀNH

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -   TRƯỞNG PHÒNG  BẢO TRÌ BẢO HÀNH

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -     KỸ THUẬT XÂY DỰNG

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/ QUẢN LÝ DỰ ÁN

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -      GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/  QUẢN LÝ DỰ ÁN

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -  TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

CHỈ HUY TRƯỞNG XÂY DỰNG

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -     CHỈ HUY TRƯỞNG XÂY DỰNG

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

CHUYÊN VIÊN QS QUẢN LÝ THIẾT BỊ

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -    CHUYÊN VIÊN QS QUẢN LÝ THIẾT BỊ

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

CHUYÊN VIÊN QS CÔNG TRÌNH

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -    CHUYÊN VIÊN QS CÔNG TRÌNH

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN QS

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -    CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN QSC

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -  CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

CHỈ HUY TRƯỞNG -M&E

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -   CHỈ HUY TRƯỞNG M&E

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

KỸ SƯ THIẾT KẾ M&E

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -   KỸ SƯ THIẾT KẾ M&E

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ (XỬ LÝ NƯỚC THẢI)

????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ -   CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ  (XỬ LÝ NƯỚC THẢI) 05/2022

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

Chuyển đến trang 1 2 3  [sau]