Top
Dịch Vụ Tổng thầu xử lý môi trường (EPC)

Tổng thầu xử lý môi trường (EPC)

Với  17 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực xử lý môi trường với phương châm không ngừng mở rộng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác cùng các tổ chức trong và ngoài nước. Công ty Văn Lang tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác triển khai các dự án xử lý môi trường cụ thể như sau:

➡ 1. Tổng thầu EPC;

➡ 2. Lập dự án đầu tư - báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;

➡ 3. Tư vấn thiết kế các Công trình Xử lý Nước cấp, Nước thải...;

➡ 4. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - Dự toán Công trình;

➡ 5. Tư vấn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

➡ 6. Thi công xây dựng - cung cấp - lắp đặt thiết bị - vận hành & chuyển giao công nghệ các công trình xử lý nước thải, nước cấp ở hầu hết các ngành nghề sản xuất công nghiệp.