Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Sản phẩm thương mại

HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN

MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT

MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI

CÁNH KHUẤY HÓA CHẤT

THIẾT BỊ (KHUNG) GẠT BÙN CHO BỂ LẮNG

TẤM CHẮN BỌT BỂ LẮNG

MÁNG RĂNG CƯA CHO BỂ LẮNG

THIẾT BỊ TRỘN TĨNH (STATICMIXER)

THIẾT BỊ GẠT VÁNG NỔI (VÓT DẦU)

THIẾT BỊ LƯỢC RÁC THÔ DẠNG TRỐNG QUAY

THIẾT BỊ LƯỢC RÁC TINH (DẠNG TĨNH)

THIẾT BỊ LƯỢC RÁC XÍCH

THIẾT BỊ PHẢN ỨNG SIÊU TỐC

BỒN LỌC ÁP LỰC

BỂ TUYỂN NỔI SIÊU NÔNG DAF