Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Xin giấy phép xả nước thải Xin giấy phép xả nước thải
XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

Với kinh nghiệm 21 năm xây dựng và phát triển, công ty xử lý môi trường VĂN LANG đã trở thành thương hiệu uy tín và là Đơn vị tư vấn các thủ tục môi trường, xử lý nước thải thủy sản, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý chất thải công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu tư vấn xử lý môi trường, tổng thầu xử lý môi trường VĂN LANG gắn liền với những dự án lớn của Chủ đầu tư trong và ngoài nước, các Tập đoàn đa quốc gia ... 
VĂN LANG đã trở thành một trong 5 công ty môi trường hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào mang đến những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất giúp khách hàng an tâm, bền vững sản xuất, phát triển kinh tế.

LẬP BÁO CÁO XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

1.  Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước là gì?

Đề án/ báo cáo xả thải vào nguồn nước là hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp phát sinh nước thải lớn hơn 5 m3/ngày.đêm đều phải lập. Theo đó lập đề án xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp chưa xả nước thải, báo cáo hiện trạng xả nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước. Lập báo cáo xả thải và xin xác nhận để cơ quan quản lý môi trường, tài nguyên nước nắm được và quản lý tình hình tài nguyên nước khu vực cũng như kiểm soát ảnh hưởng ô nhiễm môi trường của đơn vị xả thải.