Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Xin giấy phép khai thác nước Xin giấy phép khai thác nước
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

1. Thế nào là giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà nước có thể theo dõi quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước.