Top
Dịch vụ

Tư vấn các thủ tục môi trường

1. LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG khi lập dự án đầu tư;
2. 
LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (nhà máy, nhà xưởng, nhà hàng, khách sạn, siêu thị...) đã đi vào hoạt động mà chưa có giấy xác nhận Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường;
3. XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường;
4. XIN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ...) đối với trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
5. ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát thải chất thải nguy hại;
6. LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết trong các thủ tục môi trường trên khi dự án đi vào hoạt động;
7. LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG theo chương trình quản lý và giám sát môi trường của Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cam kết bào vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, nộp cho cơ quan quản lý nhà nước hàng năm.

⇒ Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn các thủ tục môi trường tại Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và các tỉnh lân cận khác.

 

Tổng thầu xử lý môi trường (EPC)

Với  17 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực xử lý môi trường với phương châm không ngừng mở rộng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác cùng các tổ chức trong và ngoài nước. Công ty Văn Lang tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác triển khai các dự án xử lý môi trường cụ thể như sau:

➡ 1. Tổng thầu EPC;

➡ 2. Lập dự án đầu tư - báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;

➡ 3. Tư vấn thiết kế các Công trình Xử lý Nước cấp, Nước thải...;

➡ 4. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - Dự toán Công trình;

➡ 5. Tư vấn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

➡ 6. Thi công xây dựng - cung cấp - lắp đặt thiết bị - vận hành & chuyển giao công nghệ các công trình xử lý nước thải, nước cấp ở hầu hết các ngành nghề sản xuất công nghiệp.

 

Vận hành - Bảo trì

Bên cạnh các lĩnh vực tư vấn thủ tục môi trường, kỹ thuật môi trường, Công ty Môi trường Văn Lang còn có Dịch vụ cung cấp hóa chất/ nhân công vận hành và bảo trì các công trình xử lý nước cấp, nước thải.