TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN LAO ĐỘNG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tuyển Dụng  TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN LAO ĐỘNG

 TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN LAO ĐỘNG


????????????CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG CẦN CHIÊU MỘ  VỊ TRÍ - TRƯỞNG PHÒNG  AN TOÀN LAO ĐỘNG

LIÊN HỆ: 

☎ SĐT: 0915 343 247 - 0917 107 929 (Ms.Trang)

???? Email: tuyendung@vlc.vn

MÔ TẢ CÔNG VIÊC
Thực hiện công tác chuyên môn về ATLĐ – VSLĐ;
Xây dựng hệ thống quản lý ATLĐ – VSLĐ, kiểm tra ATLĐ – VSLĐ tại nhà xưởng công trình;
Thực hiện báo cáo ATLĐ-VSLĐ cho quan thẩm quyền;
Tổ chức huấn luyện ATLĐ-VSLĐ;
Kiểm tra công tác ATLĐ – VSLĐ tại xưởng các công trình;
Đào tạo cho giám sát an toàn thực hiện giám sát ATLĐ-VSLĐ tại nhà xưởng công trình;
Thực hiện báo cáo công tác khắc phục ATLĐ-VSLĐ tại nhà xưởng công trình;
Kiểm tra năng lực nhân viên, xây dựng kế hoạch tuyển mới nhân sự, bố trí nhân sự đúng trình độ năng lực chuyên môn từng vị trí chuyên trách;
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác ATLĐ-VSLĐ và hướng dẫn nhân viên mới về nội quy an toàn lao động
Phối hợp với P.Bảo trì P.Cung ứng thống kiểm soát máy móc, thiết bị tại nhà xưởng công trình, thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị;
Phối hợp BCH công trình nhà thầu phụ thực hiện các công tác ATLĐ-VSLĐ giảm thiểu nguy xảy ra tai nạn lao động tại công trình;
Thực hiện các công việc liên quan khác dưới sự chỉ đạo của quản trực tiếp hoặc
Ban giám đốc.
YÊU CẦU
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: ATLĐ, Xã hội học,
Bảo hộ lao động;
Kinh nghiệm: từ 05 năm đến 07 năm ở vị trí tương đương;
Tin học văn phòng bản (Word, excel,…);
Là Nam, có thể đi công trình tỉnh.