Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Kiến thức xử lý môi trường Kiến thức xử lý môi trường
BỂ TUYỂN NỔI SIÊU NÔNG (DAF) - GIỚI THIỆU

Thiết bị tuyển nổi siêu nông là một bước đột phá so với thiết bị xử lý nước thải ứng dụng phương pháp tuyển nổi thông thường. Chế độ phân phối nước vào và ra trong thiết bị tuyển nổi siêu nông với dòng vào động và dòng ra tĩnh giúp hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình tuyển nổi. Bên cạnh đó, các vi bọt khí cực mịn được cấp vào bồn chứa nước thải trước khi đưa vào thiết bị tuyển nổi siêu nông thay vì được cấp trực tiếp như đối với các thiết bị tuyển nổi thông thường. Sự cải tiến này giúp đảm bảo độ bão hoà khí của nước thải và tăng đáng kể hiệu suất xử lý của thiết bị.

 

Thiết Bị Lược Rác Trống Quay ( Ứng Dụng )

Chức năng:

 • Ngăn tiếp nhận của hệ thống VS có chức năng làm ổn định dòng thải vào và phân bố đều các chất rắn lắng được trên toàn bộ bề mặt sàng rác.
 • Các chất rắn được đưa đến bề mặt sàng rác do dòng chảy tràn ở cửa vào và phân bố trên toàn bộ diện tích bề mặt nhờ vào một tấm dẫn.
 • Nước thải đi xuống vào ngăn thoát nước và ra ngoài qua ống dẫn nước ra.
 • Rác được tập trung lại trên đỉnh của bề mặt sàng rác và được chuyển từ từ đến vị trí xả để tách ra sau đó.
 • Dòng chảy nhỏ giọt ở đáy sàng rác tạo điều kiện thuận lợi để tách hoàn toàn nước thải và đưa nước thải trở lại ngăn lọc. 
Thiết Bị Lược Rác Trống Quay ( Cách Thức Vận Hành)

Chức năng:

 • Ngăn tiếp nhận của hệ thống VS có chức năng làm ổn định dòng thải vào và phân bố đều các chất rắn lắng được trên toàn bộ bề mặt sàng rác.
 • Các chất rắn được đưa đến bề mặt sàng rác do dòng chảy tràn ở cửa vào và phân bố trên toàn bộ diện tích bề mặt nhờ vào một tấm dẫn.
 • Nước thải đi xuống vào ngăn thoát nước và ra ngoài qua ống dẫn nước ra.
 • Rác được tập trung lại trên đỉnh của bề mặt sàng rác và được chuyển từ từ đến vị trí xả để tách ra sau đó.
 • Dòng chảy nhỏ giọt ở đáy sàng rác tạo điều kiện thuận lợi để tách hoàn toàn nước thải và đưa nước thải trở lại ngăn lọc. 
Thiết Bị Lược Rác Trống Quay ( Bản Vẽ Chi Tiết)

Chức năng:

 • Ngăn tiếp nhận của hệ thống VS có chức năng làm ổn định dòng thải vào và phân bố đều các chất rắn lắng được trên toàn bộ bề mặt sàng rác.
 • Các chất rắn được đưa đến bề mặt sàng rác do dòng chảy tràn ở cửa vào và phân bố trên toàn bộ diện tích bề mặt nhờ vào một tấm dẫn.
 • Nước thải đi xuống vào ngăn thoát nước và ra ngoài qua ống dẫn nước ra.
 • Rác được tập trung lại trên đỉnh của bề mặt sàng rác và được chuyển từ từ đến vị trí xả để tách ra sau đó.
 • Dòng chảy nhỏ giọt ở đáy sàng rác tạo điều kiện thuận lợi để tách hoàn toàn nước thải và đưa nước thải trở lại ngăn lọc.
Thiết Bị Lược Rác Trống Quay ( Chức Năng và Ưu Điểm)

Chức năng:

 • Ngăn tiếp nhận của hệ thống VS có chức năng làm ổn định dòng thải vào và phân bố đều các chất rắn lắng được trên toàn bộ bề mặt sàng rác.
 • Các chất rắn được đưa đến bề mặt sàng rác do dòng chảy tràn ở cửa vào và phân bố trên toàn bộ diện tích bề mặt nhờ vào một tấm dẫn.
 • Nước thải đi xuống vào ngăn thoát nước và ra ngoài qua ống dẫn nước ra.
 • Rác được tập trung lại trên đỉnh của bề mặt sàng rác và được chuyển từ từ đến vị trí xả để tách ra sau đó.
 • Dòng chảy nhỏ giọt ở đáy sàng rác tạo điều kiện thuận lợi để tách hoàn toàn nước thải và đưa nước thải trở lại ngăn lọc.
KIẾN THỨC MÔI TRƯỜNG ĐIỆN: "GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC"

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG:INTRODUCTION OF CLIMATE SCIENCE - GLOBAL WARMING EXPLAIN

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: HANDBOOK OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: GLOBAL TRENDS AND PATTERNS IN CARBON MITIGATION

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: INTRODUCTION TO WASTEWATER TREATMENT

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: SANITATION AND WATER SUPPLY IN LOW-INCOME COUNTRIES

 

 

SÁCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG: THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL WATER TREATMENT

 

 

Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Môi Trường: FUNDAMETALS OF WASTEWATER TREATMENT AND ENGINEERING

 

 

Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Môi Trường: WATER AND WASTEWATER ENGINEERING DESIGN PRINCIPLES AND PRACTICE

 

 

EBOOK: XỬ LÝ NƯỚC THẢI REVERSE OSMOSIS INDUSTRIAL PROCESSES AND APPLICATIONS
EBOOK: Xử Lý Nước Thải Enzyme Technologies For Pharmaceutical And Biotechnological Applications
Chuyển đến trang [trước]  1 2 3  [sau]