HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
Chi tiết dự án
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
Tên công trình : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
Công suất : Q = 2.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Một Thành Viên Sigma - Long An 
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Long An
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải:     Xử Lý Nước Tái Sử Dụng
Các dự án khác