Top
Công trình đã thực hiện Năm 2016
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY HATCHERY BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SÁN VINH QUANG
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 30-4
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM NHƠN TRẠCH - 6A
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH 4000 m3
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐỒNG PHÚ
NHÀ MÁY SỢI CHỈ PHÚC LONG
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG - SA ĐÉC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY HATCHERY CP KIÊN GIANG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 7000 m3
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 3500 M3