TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG

Tên công trình:

Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến bột cá Trí Hưng

Công suất:

Q = 100 m3/ngày.đêm

Chủ đầu tư:

Công Ty TNHH SX TM XNK Trí Hưng

Địa điểm thực hiện:

Tỉnh Hậu Giang

Phạm vi công việc :

Tổng thầu EPC

Loại hình xử lý nước thải:

Xử Lý Nước Thải Thủy Sản

Các dự án khác