Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến bột cá Trí Hưng
Công suất : Q = 100 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH SX TM XNK Trí Hưng
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Hậu Giang
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Các dự án khác