Top
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC
Chi tiết dự án
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC
Tên công trình : Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp Khu Công Nghiệp TMTC Bến Cầu - Tây Ninh
Công suất : Q = 19.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phát triển Khu Công Nghiệp TMTC
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : Quy chuẩn Chất lượng nước công nghiệp Hàn Quốc
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Tây Ninh
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước: Xử lý nước cấp
Các dự án khác
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC