NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH DARCO BA LAI Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH DARCO BA LAI
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH DARCO BA LAI
Tên công trình : NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH DARCO BA LAI
Công suất :  Q = 5.000 m3/ngày.đêm
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bến Tre
Phạm vi công việc : Xây lắp
Loại hình xử lý nước thải:                                  Xử lý nước cấp
Các dự án khác
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH DARCO BA LAI
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PILMICO
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC