Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy bột cá và nhà máy vi sinh CP Bến Tre
Công suất :  Q = 200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Chăn nuôi C.P Việt Nam
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bến Tre
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Các dự án khác