Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁ TRƯỜNG GIANG
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁ TRƯỜNG GIANG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến cá Trường Giang
Công suất : Q = 2.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Thủy Sản Trường Giang
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH - NĂM CĂN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN