Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến bột cá KG Việt Nam
Công suất : Q = 50 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Bột Cá KG Việt Nam
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Kiên Giang
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Các dự án khác