TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến Dừa Lương Quới
Công suất :  Q = 500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới
Địa điểm thực hiện : Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Tiêu chuẩn xả thải:  QCVN 40:2011/ BTNMT, Cột B
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Thực Phẩm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ẤP CPV FOOD BÌNH PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI