Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến Nông sản Thực phẩm
Công suất : Q = 150 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Long Uyên
Địa điểm thực hiện : Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Thực Phẩm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI