TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ẤP CPV FOOD BÌNH PHƯỚC Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ẤP CPV FOOD BÌNH PHƯỚC
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ẤP CPV FOOD BÌNH PHƯỚC
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ẤP CPV FOOD BÌNH PHƯỚC
Công suất :  Q = 100 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Chăn nuôi C.P Việt Nam
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:  
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Phước
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải:                                  Xử lý nước thải nhà máy sản xuất thực phẩm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ẤP CPV FOOD BÌNH PHƯỚC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LONG UYÊN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI