NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM NHƠN TRẠCH - 6A Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM NHƠN TRẠCH - 6A
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM NHƠN TRẠCH - 6A
Tên công trình : Nhà máy xử lý nước thải KCN NHƠN TRẠCH - 6A
Công suất : Tổng công suất: 120.000 m3/ngày.đêm . Module 1 - Q = 40.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tuấn Lộc
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Dệt Nhuộm, Khu Công Nghiệp
Link Video: Tại Đây 

 

Các dự án khác