TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỐC THÚ Y VEMEDIM Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỐC THÚ Y VEMEDIM
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỐC THÚ Y VEMEDIM
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải thuốc thú y Vemedim
Công suất :  Q = 150 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh vật tư và Thuốc thú y
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:  
Địa điểm thực hiện : Thành Phố Cần Thơ
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Dược Phẩm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - BÌNH DƯƠNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỐC THÚ Y VEMEDIM