TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Công suất : Q = 80 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM 
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý :                      QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A 
Địa điểm thực hiện : Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải:                                                Xử Lý Nước Thải Dược Phẩm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - BÌNH DƯƠNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỐC THÚ Y VEMEDIM