TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
Tên công trình : Cải Tạo và nâng cấp trạm xử lý nước thải Công ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM - Đồng Tháp
Công suất :  Q = 80 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM - Đồng Tháp
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Dược Phẩm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - BÌNH DƯƠNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỐC THÚ Y VEMEDIM