Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - BÌNH DƯƠNG
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - BÌNH DƯƠNG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Công ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM - Bình Dương
Công suất :  Q = 120 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Dược Phẩm IMEXPHARM - Bình Dương
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Dược Phẩm
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - BÌNH DƯƠNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỐC THÚ Y VEMEDIM