THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC BINH DUONG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC BINH DUONG
details
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC BINH DUONG
Project Name :

The Wastewater Treatment Plant Of Imexpharm Pharmaceutical Jsc Binh Duong 

Capaticy :  Q = 120 m3/ day
Investor : Imexpharm pharmaceutical JSC – Binh Duong​
Address : Binh Duong province
Scope of work : EPC
Type of wastewater treatment: Wastewater Treatment Plant
Orther Projects
PHARMACEUTICAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF IMEXPHARM CO., LTD
RENOVATION AND UPGRADING THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC DONG THAP
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC BINH DUONG
THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF VEMEDIM VETERINARY MEDICINE IMPORT EXPORT JSC