HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 30-4 Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 30-4
Chi tiết dự án
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 30-4
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 30-4
Công suất : Q = 350 m3/ngày.đêm
Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B
Chủ đầu tư : Bệnh viện 30 - 4 Thuộc Tổng Cục IV
Địa điểm thực hiện : Quận 5, Tp.HCM
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH - TP . HỒ CHÍ MINH
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 30-4