NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG - SA ĐÉC Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG - SA ĐÉC
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG - SA ĐÉC
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải thủy sản Hùng Vương - Sa Đéc
Công suất : Công suất: Q = 1.500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc 
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Thủy Sản
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRÍ HƯNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ NHÀ MÁY VI SINH CP BẾN TRE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM