HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC
Chi tiết dự án
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC
Tên công trình : Hệ Thống xử lý nước thải KCN Dệt Nhuộm TMTC
Công suất : Q = 40.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Huvis Water Việt Nam
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Dệt Nhuộm, Khu Công Nghiệp
Các dự án khác