TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN

 

Tên công trình : Trạm Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Nhà Máy Far Eastern
Công suất : 4.500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Địa điểm thực hiện : Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Thiết kế, gia công và lắp đặt thiết bị cụm hóa lý và bể DAF 
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Video khởi công Dự án: https://www.youtube.com/watch?v=4Oq8UB34itw&t=7s
Các dự án khác
CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY SONGWOL
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM PATEL (VIỆT NAM)
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN