TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
Công suất : Q = 1.000 m3/ngày.đêm
Công suất cụm tái sử dụng Q = 500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Phúc Toàn Thịnh
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Long An
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp

 

 

Các dự án khác
CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY SONGWOL
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM PATEL (VIỆT NAM)
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN