TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
Tên công trình : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
Công suất : Q = 1.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MIN WIE Việt Nam
Địa điểm thực hiện : Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre
Phạm vi công việc : Thiết kế, thi công xây dựng Hồ sự cố và lắp đặt Trạm Quan trắc
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Các dự án khác
CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY SONGWOL
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM PATEL (VIỆT NAM)
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN