TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Công Ty TNHH Dệt Liên Châu
Công suất : Q = 300 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Châu
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm 
Các dự án khác
CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY SONGWOL
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM PATEL (VIỆT NAM)
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN