WASTEWATER TREATMENT PLANT LIEN CHAU TEXTILE COMPANY LIMITED Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
WASTEWATER TREATMENT PLANT LIEN CHAU TEXTILE COMPANY LIMITED
details
WASTEWATER TREATMENT PLANT LIEN CHAU TEXTILE COMPANY LIMITED
Project Name :

Waste water treatment plant of Lien Chau Textile Co., Ltd

Capaticy : Q = 300 m3/day
Investor : Lien Chau Private Enterprise
Effuent Standards: QCVN 40: 2011 / BTNMT, column B
Address: Binh Duong province
Scope of work : EPC Gereral
Type of wastewater treatment: Waste Water Treatment Textile
Orther Projects
TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF DAI HAO CO., LTD
TEXTILE WASTE WATER TREATMENT PLANT OF SIGMA - LONG AN PROVINCE
WASTEWATER TREATMENT PLANT LIEN CHAU TEXTILE COMPANY LIMITED
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF YARN – THREAD DYEING FACTORY,PHUC LONG INDUSTRIAL ZONE, LONG AN PROVINCE
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF SUNJIN CO., LTD, BINH DUONG PROVINCE
THE TEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TOAN DUNG PRIVATE ENTERPRISE