TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
Tên công trình : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
Công suất : Q = 4.900 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Một Thành Viên Sigma - Long An 
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Long An
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Các dự án khác