TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
Tên công trình : Dự Án Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Công Ty TNHH Một Thành Viên Sigma - Long An
Công suất : Q = 4900 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Một Thành Viên Sigma - Long An 
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A 
Địa điểm thực hiện : Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm 
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU
NHÀ MÁY SỢI CHỈ PHÚC LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN DŨNG