TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO
Tên công trình : Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Nhà Máy Dệt Đại Hào
Công suất : Q = 3.500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Dệt Đại Hào
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 13 - MT:2015/BTNMT - Cột A và QCVN 40:2011/BTNMT Cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU
NHÀ MÁY SỢI CHỈ PHÚC LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN DŨNG