TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI HÀO
Tên công trình : Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Nhà Máy Dệt Đại Hào
Công suất : Q = 3.500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Dệt Đại Hào
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 13 - MT:2015/BTNMT - Cột A và QCVN 40:2011/BTNMT Cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY SONGWOL
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM PATEL (VIỆT NAM)
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
TRẠM BƠM NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 6
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN