NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
Tên công trình : Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Bình (KCN Dệt Nhuộm)
Công suất : Công suất: Q = 4.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Phát triển KCN Long Bình
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Nai
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Dệt Nhuộm, Khu Công Nghiệp
Các dự án khác