Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn
Công suất : Công suất: Q = 2.200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 13:2008/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Quận 12, Tp.HCM
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU
NHÀ MÁY SỢI CHỈ PHÚC LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN DŨNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN