TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CHYANG SHENG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam, Phân xưởng 2
Công suất : Công suất: Q = 3.500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 13:2008/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải Dệt Nhuộm
Các dự án khác
CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY SONGWOL
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY PHÚC TOÀN THỊNH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM PATEL (VIỆT NAM)
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TÁI SỬ DỤNG SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM MIN WIE
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NHÀ MÁY FAR EASTERN