Top
TRẠM XLNT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
Tên công trình : Cải Tạo và nâng cấp trạm xử lý nước thải Công ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM - Đồng Tháp
Công suất :  Q = 80 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM - Đồng Tháp
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
TRẠM XLNT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - BÌNH DƯƠNG
TRẠM XLNT THUỐC THÚ Y VEMEDIM