Top
TRẠM XLNT THUỐC THÚ Y VEMEDIM
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT THUỐC THÚ Y VEMEDIM
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải thuốc thú y Vemedim
Công suất :  Q = 150 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh vật tư và Thuốc thú y
Địa điểm thực hiện : Thành Phố Cần Thơ
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XLNT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - ĐỒNG THÁP
TRẠM XLNT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - BÌNH DƯƠNG
TRẠM XLNT THUỐC THÚ Y VEMEDIM