Top
TRẠM XLNT DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 3000 M3
Chi tiết dự án
TRẠM XLNT DỆT NHUỘM CHYANG SHENG 3000 M3
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam, Phân xưởng 1
Công suất : Công suất: Q = 3.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 13:2008/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SIGMA - LONG AN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU
NHÀ MÁY SỢI CHỈ PHÚC LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN DŨNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN