Top
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG - SA ĐÉC
Chi tiết dự án
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG - SA ĐÉC
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải thủy sản Hùng Vương - Sa Đéc
Công suất : Công suất: Q = 1.500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc 
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : QCVN 11:2008/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Đồng Tháp
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ NGỌC DUNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KG VIỆT NAM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP CB THỦY SẢN F69
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN ĐỒNG TÂM
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH - NĂM CĂN
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CB THỦY SẢN PHÁT TIẾN