TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XƯỞNG CARTON BIÊN HÒA Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XƯỞNG CARTON BIÊN HÒA
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XƯỞNG CARTON BIÊN HÒA
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Xưởng Carton
Công suất : Q = 300 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:  
Địa điểm thực hiện : Biên Hòa, Đồng Nai
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại Hình Xử Lý Nước Thải: Xử Lý Nước Thải Bao Bì - Giấy
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XƯỞNG CARTON BIÊN HÒA
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BAO BÌ CARTON BIÊN HÒA