TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH
Tên công trình : Trạm Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH MTV Sản Xuất  Bao Bì Giấy Bình Minh
Công suất : Q = 3500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MTV Sản Xuất  Bao Bì Giấy Bình Minh
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý : Q= 200 m3/ngày.đêm - QCVN 40: 2011/BTNMT, cột B
Q= 1800 m3/ngày.đêm - QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện : Huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải nhà máy giấy
Video Hệ Thống Xử Lý Nước Thải: https://www.youtube.com/watch?v=liKxiIOmVFQ&t=7s 
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XƯỞNG CARTON BIÊN HÒA
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BAO BÌ CARTON BIÊN HÒA