TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART MBC Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART MBC
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART MBC
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Co.op Mark MBC
Công suất : Công suất: Q = 30 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Sài Gòn Co.op Tân Phú
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:  
Địa điểm thực hiện : Quận Tân Phú, Tp.HCM
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Cao Ốc - Khu Thương Mại
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART MBC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART VĨNH LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN