TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART VĨNH LONG Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART VĨNH LONG
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART VĨNH LONG
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Co.op Mart Vĩnh Long
Công suất :  Q = 80 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Liên Hiệp HTX Thương Mại Tp.HCM
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:  
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Vĩnh Long
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại Hình Xử Lý Nước Thải: Xử Lý Nước Thải Cao Ốc - Khu Thương Mại
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART MBC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART VĨNH LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN