TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN
Chi tiết dự án
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN
Tên công trình : Trạm xử lý nước thải Khu thương mại Bình Điền
Công suất :  Q = 1.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư : Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - SATRA
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/ BTNMT, cột B 
Địa điểm thực hiện : Quận Bình Chánh, Tp.HCM
Phạm vi công việc : Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử Lý Nước Thải Cao Ốc - Khu Thương Mại
Các dự án khác
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART MBC
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CO.OP MART VĨNH LONG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN